Škola fudbala

 

Predškolski uzrast "Fudbalska igraonica" - Pripremna faza

Pripremna faza je faza u kojoj je akcenat na stvaranju radnih navika i discipline u radu. Programska koncepcija treninga počiva na ideji da dete kroz igru uči i učeći se igra. Na takav način dete izrasta u aktivno i kreativno biće. Deca u igri istražuju i svet oko sebe i sopstvene mogućnosti bez spoljašnjih i unutrašnjih pritisaka. Trener interveniše u toku igre samo onda kada deca to žele, kada proces igre to nalaže, kada deca ne mogu sama da reše situaciju ili kad često greše.

saznaj više

7 i 8 godina "Fudbalski bukvar" - Faza neposredne obuke

Fudbalski bukvar je faza početnog sportskog opismenjavanja vežbača. U ovoj fazi se vrši testiranje psihofizičkih sposobnosti i utvrđuje inicijalno - početno stanje vežbača na osnovu koga se formiiraju trenažne grupe. Deci ovog uzrasta nedostaju fine motoročke veštine, dok imaju snažnu potrebu za eksplozivnim kratkotrajnim kretanjima. usredsređenost dečije pažnje je slaba, sadržaji iz okruženja im privlače pažnju pa im je spremnost za rad jako kolebljiva. dečaci i devojčice treba da treniraju i takmiče zajedno.

saznaj više

9 i 10 godina "Mini trening" - Faza utvrđivanja znanja i usavršavanja tehnike

Mini trening je faza učenja, usavršavanja i povezivanja složenijih tehničko taktičkih elemenata fudbalske igre. U ovoj fazi važi sledeći slogan "Malo objašnjavati, mnogo pokazivati" jer deca uče očima. Deca treba da vežbaju na malom terenu sa malim brojem igrača jer im se na taj način omogućuje više aktivne igre. Treba pažljivo slušati šta deca imaju da kažu. Trener je uzor deci u svakoj situaciji.

saznaj više

Program rada


1. Zabavne igre - jurke i hvatalice
2. Tehnika trčanja - Atletski korak
3. Sticanje iskustva sa loptom koja se kotrlja leti i skače
4. Kontrola lopte
5. Udaraci po lopti
6. Primanje lopte
7. Stafetne igre
8. Vodjenje lopte
9. Poligoni i prepreke
10. Žongliranje
11. Vežbe koordinacije
12. Oduzimanje lopte
13. Driblinzi i finte
14. Udarac na gol
15. Igra glavom
16. Golmanska žongliranja
17. Parterna gimnastika - akrobatika
18. Preskok
19. Fer plej udarac
20. Igra rukom - penal, enac
21. Aut, korner
22. Slobodan udarac
23. Markiranje
24. Pas igra
25. Dupli pas
26. Pokrivanje - otkrivanje
27. Ukrstanje
28. Preuzimanje
29. Duel igra
30. Vežbe istezanja

Šta svako treba da zna

Vreme obuke je vreme sazrevanja i formiranja ličnosti. Vreme ulaganja i vreme ubiranja plodova rada u fudbalu se ne poklapa. To je jedan od razloga pogrešnog pristupa u radu sa decom i mladima. Novo, urbano vreme donelo je pogrešan pristup u radu sa mladima. Savremen životni stil zahteva brze uspehe, brze takmičarske rezultate. Kao posledica takvog pristupa mladi igrači postaju zasićeni takmičenjima i ranim uspehom pa u velikom broju napustaju dalje bavljenje sportom. Danas u trci za boljim socijalnim statusom, treneri hrle ka brzom takmičarskom uspehu i nemaju vremena za podizanje igrača. Drugi veliki problem su nedovoljno obrazovani treneri za primenu opšte-obrazovnih i specifičnih tema. Njihov rad se uglavnom zasniva na sopstvenom iskustvu bez uključivanja savremenih saznanja teorije treninga.

U današne moderno vreme fudbal je proteran sa ulica, parkova, školskih dvorišta i poljančića. Ulični igrači su nestali sa takmičarske pozornice. Pre samo dvadesetak godina, dečji svakodnevni trening se sastojao u igri na ulici. Deca oduševljena fudbalom, brzo i sa puno mašte su pronalazila i prilagođavala pravila igre. Veliki i mali, stariji i mlađi, šareno izmešani, satima su oduševljeno igrali između dva kamena ili đačke torbe. Deca su stvarala svoj svet u kome su se dobro snalazila i pripremala se za pravi fudbal. I ako sportski pedagozi pozivaju da se deci vrati lopta za igru, izmenjeni životni uslovi to ne dozvoljavaju.

Sadašnji pristup u kome roditelji i treneri svakodnevno i uporno guše samopouzdanje i optimizam svoje dece, nije put pravilnog razvoja dece. Lošem razvoju dodatno pogoduje prenaglašen značaj takmičenja i pobede.

U prvim etapama razvoja, od početka organizovanog bavljenja sportom, do 10-te godine, osnovni cilj treniranja jeste zadovoljenje potreba za kretanjem i igrom i upoznavanje sa minimalnim, pojednostavljenim pristupima igri fudbala.Takmičenje sa drugima treba da naglašava uživanje u igri loptom koja se kotrlja i skače, u uspostavljanju kontrole nad loptom, u zabavi, u druženju sa grupom vršnjaka. Treneri su učitelji i vaspitači.Njihov uticaj je ogroman.Oni podučavaju, vaspitavaju i oblikuju karakter dece. Treneri koji nemaju odgovarajuća teorijska znanja, glavni su uzrok grešaka zbog kojih talentovana deca nikad neće doći do seniorske kategorije ostajući večiti talenti.

Koje oblasti trener mora da poznaje?

Znanja o uzrasnim karakteristikama dece, zakonitosti bio-psiho-socijalnog razvoja, senzitivne (osetljive) periode razvoja motorike, odnose biološke i hronološke starosti, karakteristike i komponente opterećenja, periodizaciju sportskog treninga.

Zato dragi moji roditelji, povedite računa i dobro razmislite da li decu dajete trenerima koji se sa svojim neznanjem kriju iza imena klubova ili stručnjacima u oblasti sporta.