Predškolski uzrast "Fudbalska igraonica" - Pripremna faza


Pripremna faza je faza u kojoj je akcenat na stvaranju radnih navika i discipline u radu. Programska koncepcija treninga počiva na ideji da dete kroz igru uči i učeći se igra. Na takav način dete izrasta u aktivno i kreativno biće. Deca u igri istražuju i svet oko sebe i sopstvene mogućnosti bez spoljašnjih i unutrašnjih pritisaka. Trener interveniše u toku igre samo onda kada deca to žele, kada proces igre to nalaže, kada deca ne mogu sama da reše situaciju ili kad često greše.

 

Komponente opterećenja

 • Nedeljni broj treninga 2 - 3
 • Godišnji broj treninga 90 - 100
 • Trajanje treninga 45 - 60 min.
 • Nedeljni obim rada 90 - 180 min.
 • Godišnji obim rada 75 - 83 sata
 • Trajanje slobodne igre 2 x 10 min.
 • Godišnji broj utakmica 10 - 15

Program rada - Pripremna faza

 • Igre zabavnog karaktera
 • Sticanje iskustva sa loptom koja se kotrlja, leti i skače
 • Tehnika trčanja
 • Akrobatika - parterna gimnastika
 • Vežbe za razvoj brzine i eksplozivnosti
 • Poligoni i prepreke
 • Vežbe za razvoj spretnosti i okretnosti
 • Vežbe za razvoj opšte koordinacije
 • Vežbe kontrole lopte
 • Tehnika fudbala - obuka kroz igru
  • Udarac po lopti
  • Primanje lopte
  • Vođenje lopte
  • Šut na gol
  • Pas igra

Sistem vrednosti koje sport propagira

 • Briga o zdravlju i razvoj psihofizičkih sposobnosti
 • Razvoj zdravih međuljudskih odnosa
 • Potreba dece za igrom i kretanjem
 • Razvoj takmičarskog duha
 • Osećaj pripadnosti kolektivu
 • Želja za dokazivanjem i uspehom
 • Razvoj timskog rada
 • Fer plej i poštovanje

Termini i cena:

Raspored treninga:

Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak Subota Nedelja
  18:00 - 19:00 h.   18:00 - 19:00 h.   17:00 - 18:00 KPC
18:00 - 19:00 h.
Utakmice i aktivnosti po posebnom rasporedu.

 

Treninzi se održavaju u Osnovnoj školi "Svetozar Marković".

Cena na mesečnom nivou iznosi 1 000,00 din.

Za sve grupe je u ovu cenu uključen i program podrške u učenju koji se realizuje jednom nedeljno kroz rad u Kreativno pedagoškom centru.

    Šta svako treba da zna.