Kreativno pedagoški centar "Podrška u učenju"


U okviru programa SK "Fitness", kao originalna ideja, uveden je rad "Kreativno pedagoškog centra" kao podrška deci da uporedo sa fizičkim razvijaju i oplemenjuju svoje intelektualne sposobnosti. S tim u vezi KPC je osmislio i ostvaruje svoj program sa decom ujednačenih starosnih grupa. Ideja vodilja je da deca kroz igru stiču znanja, umenja i veštine i iskazuju svoje sposobnosti na najoriginalnije načine.
Težište rada je na aktivnostima koje su direktna potpora redovnom nastavnom procesu a prisutni su elementi inovatorstva, originalonsti i kreativnosti, što direktno utiče na razvoj intelektualnih sposobnosti i opšte obaveštenosti dece.

Ciljevi i zadaci:

 • Rešavanje logičkih zadataka;
 • Razvoj govornih i pisanih sposobnosti dece;
 • Rešavanje edukativne enigmatike;
 • Rešavanje tangrama;
 • Rešavanje mozgalica;
 • Prezentovanje sadržaja iz svih nastavnih predmeta od nultog do četvrtog razreda;
 • Razvijanje grafomotoričkih sposobnosti;
 • Bogaćenje rečnika;
 • Razvijanje elemenata profesionalne orjentacije;
 • Dopunski rad - pomoć u radu;
 • Projekcija edukativnih filmova;
 • Čitanje zanimljivosti iz enciklopedija;
 • Upoznavanje sa pravilima bontona;
 • Kreativno izražavanje kroz izradu dekorativno - upotrebnih predmeta i sl.
 • Razvijanje svesti o prevenciji bolesti zavisnosti kao i prevenciji nasilja;
 • Razvijanje tolerancije i fer-plej odnosa;
 • Popularisanje zdravih stilova života;

RADIONICE SE ORGANIZUJU UZ PODRŠKU INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE - IKTa.

SK "Fitness" intezivno radi na permanentnom osvežavanju programa. Zato je u okviru rada KPCa uvedeno učenje Engleskog jezika.

Časovi Engleskog jezika prate opšte ciljeve i sadržaj rada KPCa.

Svakako najveća prednost ovakve organizacije rada je socijalizacija dece i razmena iskustava jer dolaze iz raznih školskih sredina.


Danijela Dimitrijević - Dana

Rukovodilac Kreativno pedagoškog centra

Aleksandra Milošević - Anja

Predavač